KennisWest

IJzerboomgaard (Diksmuide) verdubbelt bijna capaciteit jeugdkamperen in provinciedomeinen
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Bericht

IJzerboomgaard (Diksmuide) verdubbelt bijna capaciteit jeugdkamperen in provinciedomeinen

Publicatiedatum 26/04/2019
Labels
Taal Nederlands
De Provincie West-Vlaanderen heeft enkele wijzigingen doorgevoerd in het provinciaal reglement betreffende het jeugdkamperen. Dat agendapunt kwam aan bod tijdens de zitting van de provincieraad op donderdag 25 april. De wijziging was nodig omdat het nieuwe aanbod in het provinciedomein IJzerboomgaard (Diksmuide) moest opgenomen worden in het regle…

De Provincie West-Vlaanderen heeft enkele wijzigingen doorgevoerd in het provinciaal reglement betreffende het jeugdkamperen. Dat agendapunt kwam aan bod tijdens de zitting van de provincieraad op donderdag 25 april. De wijziging was nodig omdat het nieuwe aanbod in het provinciedomein IJzerboomgaard (Diksmuide) moest opgenomen worden in het reglement. Met dat domein stijgt het aanbod van 150 naar 270 plaatsen, verspreid over vijf provinciedomeinen.

Waarom
Er zijn drie redenen waarom een herziening van het provinciaal reglement nodig was. Sedert de afslanking van de Provincies bestaat er geen provinciale jeugddienst meer. Die verzorgde de uitbating van de kampeerweides in de provinciedomeinen. Nu ligt de uitbating in handen van de groendienst.
Een tweede reden is de toevoeging van IJzerboomgaard als een van de provinciedomeinen waar jeugdkamperen is toegestaan. Het provinciedomein heeft een capaciteit van 120 personen en is daarmee meteen het grootste van de provincie. De capaciteit wordt daarmee op slag bijna verdubbeld.
Tot slot wordt het reglement geactualiseerd op basis van ervaringen met het verhuur van de kampeerweides.

Actualisatie en wijzigingen
De belangrijkste redenen om het reglement te wijzigen is de aanpassing van de capaciteit in functie van de beschikbare ruimte en voorzieningen (zoals toiletten), een herziening van de minimale en maximale duur van een verblijf, tariefwijzigingen en de boekingsprocedure die nu via de groendienst loopt.
Er komt ook een aanpassing aan de lijst met ‘automatisch’ toegestane afwijkingen op het politiereglement. Concreet: voortaan is er een aparte toelating nodig voor open vuren, zoals kampvuur of een barbecue. Op die manier kan er gemakkelijker ingespeeld worden op de omstandigheden, zoals brandgevaar of droogte.

In werking
Er geldt nog een overgangsregeling tot en met zondag 30 juni. Het oude reglement blijft van toepassing voor alle boekingen die binnenkomen tot die datum. Het nieuwe reglement treedt in werking op maandag 1 juli 2019, behalve voor het nieuwe terrein in provinciedomein IJzerboomgaard. Om de verhuur al mogelijk te maken voor het eerstvolgende kampeerseizoen, zijnde de zomer van dit jaar, zal de Provincie de bepalingen al toepassen vanaf de goedkeuring in de provincieraad.

Waar
De Provincie stelt in verschillende domeinen jeugdkampeerweides ter beschikking, onder meer voor jeugd- en jongerenbewegingen, sportclubs met jeugdwerking, scholen (met uitzondering van volwassenonderwijs), instellingen met bijzondere jeugdzorg en medisch pedagogische instellingen voor de jeugd. Kamperen kan in de provinciedomeinen Bulskampveld (50 pers.), De Gavers (25 pers.), De Palingbeek (50 pers.), Tillegembos (25 pers.) en nu dus ook IJzerboomgaard (120 pers.). De terreinen zijn beschikbaar tijdens de paasvakantie en vanaf 15 juni tot eind augustus.