KennisWest

Verankeringswaarde maatwerkbedrijven (studie verankering maatwerkbedrijven)
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse

Verankeringswaarde maatwerkbedrijven (studie verankering maatwerkbedrijven)

Jaar uitgave 2017
Labels
Aantal pagina's 37
Taal Nederlands
Bron: pomwvl.be
Uit de studie van de POM West-Vlaanderen blijkt dat de sterke samenwerking tussen maatwerkbedrijven en klassieke bedrijven een garantie is voor industriële verankering. Door nauw samen te werken creëren maatwerkbedrijven en industrie toegevoegde waarde bij elkaar. De economie is één en ondeelbaar.  Vanuit de grote toegevoegde waarde, in het bijzon…

Uit de studie van de POM West-Vlaanderen blijkt dat de sterke samenwerking tussen maatwerkbedrijven en klassieke bedrijven een garantie is voor industriële verankering. Door nauw samen te werken creëren maatwerkbedrijven en industrie toegevoegde waarde bij elkaar. De economie is één en ondeelbaar. 

Vanuit de grote toegevoegde waarde, in het bijzonder op vlak van tewerkstelling, die aan de West-Vlaamse industrie kleeft, is de bezorgdheid over een toekomst van deze industrie in West-Vlaanderen een gedeelde bezorgdheid van zowel beleidsmakers als de samenleving in zijn geheel. “Naast onze inzet op het verhogen van de nodige onderzoeks- en innovatiecapaciteit, komt de steun voor lokale verankering van onze industrie uit misschien onverwachte hoek”, stelt Jean de Bethune, West-Vlaamse gedeputeerde voor economie en sociale economie. “In West-Vlaanderen spelen de maatwerkbedrijven hierbij namelijk een belangrijke rol.” Naast hun bijdrage in het creëren van participatie aan de arbeidsmarkt voor zoveel mogelijk mensen, is hun rol in de verankering van de industrie voor de gedeputeerde een reden te meer om deze deelsector van de economie volwaardig ter harte te nemen.

Maatwerkbedrijven nemen volwaardig deel aan de economie en versterken de West-Vlaamse industrie. Van alle West-Vlaamse industriële ondernemingen met 10 of meer werknemers (met zetel in West-Vlaanderen) is één op twee (47,8%) gelinkt aan een maatwerkbedrijf, als leverancier of als klant. Binnen de quartaire sector (36,3%) en binnen de tertiaire sector (33,4%) is dit een verhouding van één op drie.

De conclusie waartoe West-Vlaanderen dan ook komt is dan deze: geef meer zuurstof aan onze maatwerkbedrijven! Ruimte voor groei voor de maatwerkbedrijven zorgt niet alleen voor een volwaardige participatie aan de arbeidsmarkt. Als essentiële toeleveranciers, op tal van terreinen, voor de industrie, draagt hun groei rechtstreeks bij tot de groei van hun industriële partners en dus van de globale welvaart van onze regio. Gedaan met het hokjesdenken: maatwerkbedrijven verdienen een volwaardige plaats als essentiële schakel in het globale economische proces. Maatwerkbedrijven mogen niet verstoken blijven van groeikansen, kansen die elke schakel in dat proces verdient.