KennisWest

Veiligheid? Veiligheid!: rede van Carl Decaluwé gouverneur van West-Vlaanderen provincieraad van 6 oktober 2016
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Publicatie - Beleidsdocumenten

Veiligheid? Veiligheid!: rede van Carl Decaluwé gouverneur van West-Vlaanderen provincieraad van 6 oktober 2016

Jaar uitgave 2016
Labels
Aantal pagina's 207
Taal Nederlands
De roep om veiligheid in onze samenleving is groot. Mensen voelen zich onveilig door de vele economische en ecologische risico’s en terroristische dreigingen. Dit genereert angst en onzekerheid. De paradox is echter dat er ook sprake is van een algemene ‘crime drop’ in ons land: een daling van de misdaad wordt op elk vlak vastges…

De roep om veiligheid in onze samenleving is groot. Mensen voelen zich onveilig door de vele economische en ecologische risico’s en terroristische dreigingen. Dit genereert angst en onzekerheid. De paradox is echter dat er ook sprake is van een algemene ‘crime drop’ in ons land: een daling van de misdaad wordt op elk vlak vastgesteld.

In zijn rede pleitte de gouverneur voor nog meer innovatie en inzet van technologie bij de politie. Met suggesties, verbeterpunten en voorbeelden pleitte hij voor organisatorische optimalisatie en intensievere samenwerking.

Een andere uitdaging binnen onze provincie vormt het kusttoerisme: 17,2 miljoen dagtoeristen werden er vorig jaar verwelkomd. De gouverneur pleit dan ook voor de nodige versterking en een aangepast statuut voor de kust als één groot evenement.

Ook veilig en vlot verkeer vormt een belangrijke prioriteit. In zijn rede legde de gouverneur de nadruk op de noodzaak aan positieve gedragsbeïnvloeding voor alle deelnemers aan het verkeer.