KennisWest

Uitvoering van het communautair Lissabonprogramma: een beleidskader ter versterking van de EU-industrie: naar een beter geïntegreerde aanpak van het industriebeleid
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Publicatie

Uitvoering van het communautair Lissabonprogramma: een beleidskader ter versterking van de EU-industrie: naar een beter geïntegreerde aanpak van het industriebeleid

Is editie van COM-Documenten
Jaar uitgave 2005
Issue COM(2005)474 definitief
Labels
Aantal pagina's 17
Taal Nederlands
http://europa.eu.int