Publicatie - Cijfermateriaal, dataset
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Tewerkstelling en participatie van personen uit de kansengroepen in West-Vlaanderen, editie 2016

Tewerkstelling en participatie van personen uit de kansengroepen in West-Vlaanderen, editie 2016

Jaar uitgave 2016
Issue 2016
Labels
Aantal pagina's 79 + infograhics
Taal Nederlands
Hoe en waar worden werkzoekenden die het extra moeilijk hebben om een plaats te vinden op de reguliere arbeidsmarkt, de zogenoemde ‘kansengroepen’, (her)ingeschakeld op de arbeidsmarkt?  Over hoeveel personen spreken we voor West-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest?   Al sinds 2003 houdt de POM West-Vlaanderen cijferma‚Ķ
  • Hoe en waar worden werkzoekenden die het extra moeilijk hebben om een plaats te vinden op de reguliere arbeidsmarkt, de zogenoemde ‘kansengroepen’, (her)ingeschakeld op de arbeidsmarkt? 
  • Over hoeveel personen spreken we voor West-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest?
 
Al sinds 2003 houdt de POM West-Vlaanderen cijfermateriaal bij om de tewerkstelling en arbeidsmatige participatie van personen uit de kansengroepen te meten en op te volgen. De resultaten werden telkens gebundeld in eerdere publicaties van de studie ‘Tewerkstellingsinitiatieven voor kansengroepen’.
De editie van 2016, met cijfermateriaal over het jaar 2014, introduceert voor het eerst de participatieladder om de diverse tewerkstellings- en participatieplaatsen voor kansengroepen logisch te ordenen en voor te stellen.
In de ‘analyse’ wordt gefocust op het cijfermateriaal dat is terug te vinden in de ‘infographic’ met de data voor het jaar 2014.
Voor detailcijfers per werkvorm is er de uitgebreide ‘cijferbijlage’ in excelformaat. In deze cijferbijdrage kan u ook cijfergegevens per regio en de historische gegevens vanaf het jaar 2010 terugvinden.
Voor de uitgebreide toelichting over de participatieladder - concept, treden en werkvormen - verwijzen we naar de ‘beschrijvende nota participatieladder’.
In de ‘annex beleid’ tenslotte vindt u het overzicht van de Vlaamse hervormingen omtrent de beleidsdomeinen ‘tewerkstelling en activering personen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ binnen het Vlaams regeerakkoord 2014-2019.
De POM West-Vlaanderen maakte ook een regionale versie van de participatieladder waarin de procentuele cijfers van de regio's worden weergegeven, bekijk het hier.