Bron: ikkooplokaal.be
16-11-2021
Publicatie

Naar een sterke handelskern: 75 voorbeelden uit de praktijk

Bron: ikkooplokaal.be
16-11-2021
Publicatiejaar: 2021 Aantal pagina's: 100

Kennisdeling en -uitwisseling is één van de speerpunten waarmee Ondernemerscentra West-Vlaanderen (OC 
West) inzet op sterke handelskernen. Dit wordt nu geconcretiseerd in een inspiratiebundel met kernversterkende acties voor lokale besturen.

Kennisdeling als speerpunt voor sterkere handelskernen
De Provincie West-Vlaanderen zet in op handelskernversterking als basis voor vitale steden en gemeenten en doet hiervoor beroep op vzw Ondernemerscentra West-Vlaanderen (OC West) voor de uitvoering van he…

Bron: Persbericht OC West inspireert lokale besturen via publicatie met concrete acties voor sterker detailhandelsbeleid, 9/11/2021 - 16-11-2021
Online raadpleegbaar
Kennisdomeinen
Handel
Ondernemen en management
West-Vlaamse ondernemingen
Streek- en provinciaal beleid
Lokaal beleid
Trefwoorden
Kernversterking
Lokale besturen