KennisWest

Is alles veilig?: veiligheid deel 2
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Publicatie

Is alles veilig?: veiligheid deel 2

Jaar uitgave 2017
Labels
Aantal pagina's 114 p. : ill.
Taal Nederlands
In zijn rede pleit gouverneur Decaluwé ervoor dat elke West-Vlaamse gemeente minstens één keer per jaar een noodplan-oefening doet. Zo winnen we aan nog meer expertise bij een noodsituatie.   Integrale veiligheidszorg Veel dure woorden en doordachte theorieën over integrale veiligheidszorg vertellen dat veiligheid ei…

In zijn rede pleit gouverneur Decaluwé ervoor dat elke West-Vlaamse gemeente minstens één keer per jaar een noodplan-oefening doet. Zo winnen we aan nog meer expertise bij een noodsituatie.

 
Integrale veiligheidszorg
Veel dure woorden en doordachte theorieën over integrale veiligheidszorg vertellen dat veiligheid eigenlijk een zaak van iedereen is. In ons land worden dagelijks maatregelen genomen om de veiligheid te garanderen. We worden almaar meer geconfronteerd met de vraag naar meer voorzorgmaatregelen. De opmars van preventietechnologieën sluit aan bij de trend van responsabilisering en zelfredzaamheid.
 
In de ruim vijf jaar gouverneurschap van West-Vlaanderen managede gouverneur Decaluwé zeven noodsituaties. Hier zijn er ook enkele lessen te leren. Ook is er de praktische nood om de gemeentelijke noodplanning naar het niveau van de hulpverleningszones te tillen.
 
Samenwerken aan veiligheid
West-Vlaanderen gaat voor nog meer BIN’s (Buurtinformatienetwerken), vanuit het geloof dat hiermee het algemeen veiligheidsgevoel wordt verhoogd en vooral dat er een intensieve informatieuitwisseling met de politie is.
 
De zorg voor onze veiligheid is niet langer de verantwoordelijkheid van de politie alleen. Dat is een open deur intrappen. Andere partners, zowel private als publieke, krijgen steeds meer taken en verantwoordelijkheden.
De geactualiseerde Basiswet private en bijzondere veiligheid zal, eens verschenen in het Belgische Staatsblad, meer mogelijkheden toelaten om private bewakingsbedrijven in te zetten bij persoonscontrole en cameratoezicht. De gouverneur pleit ervoor dat er nu werk wordt gemaakt van betaald toezicht in de publieke zone van voetbalstadia tijdens grote matchen. Ook dat gemeenten de lokale politie ontlasten door controles door private bewakingsbedrijven te laten uitvoeren.
 
De brandweer is in West-Vlaanderen georganiseerd via vier hulpverleningszones in West-Vlaanderen. Zij doen veel meer dan enkel branden blussen. In onze provincie zorgen de vier gedreven zonecommandanten voor vernieuwing, innovatie en samenwerking. Straks sluiten er nog enkele brandweerkazernes. De gouverneur hoopt dat alle brandweervrijwilligers aansluiting houden met de hulpverleningszones. Hij pleit tevens voor een gecentraliseerde dispatching op provinciaal niveau van de oproepen voor de West-Vlaamse hulpverleningszones.
 
De gouverneur pleit tot slot ook voor protocollen voor een gerichte, ruime informatieuitwisseling. Elke veiligheidspartner capteert informatie die van belang kan zijn voor de veiligheid en voor risicoanalyses.