Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Economische betekenis van het agrocomplex in West-Vlaanderen

Economische betekenis van het agrocomplex in West-Vlaanderen Bevat cijfers en/of statistieken

Jaar uitgave 2009
Issue 57
Labels
Aantal pagina's 86
Bron: wes.be
22/10/2020
Land- en tuinbouw nemen nog steeds een belangrijke plaats in de West-Vlaamse economie in. Om het economisch belang van de sector te meten, is het ook noodzakelijk om een zicht te hebben op alle bedrijven die op een rechtstreekse of onrechtstreeks manier in verband staan met de land- en tuinbouw, bijvoorbeeld via een toeleverende of afnemende relat…

Land- en tuinbouw nemen nog steeds een belangrijke plaats in de West-Vlaamse economie in. Om het economisch belang van de sector te meten, is het ook noodzakelijk om een zicht te hebben op alle bedrijven die op een rechtstreekse of onrechtstreeks manier in verband staan met de land- en tuinbouw, bijvoorbeeld via een toeleverende of afnemende relatie. Al deze bedrijven vormen samen het agrocomplex.  

Deze publicatie biedt een inzicht in het economisch belang van dit agrocomplex, onder meer in termen van aantal bedrijven, tewerkstelling en toegevoegde waarde.

Het onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van twee enquêtes, met name een enquête bij de land- en tuinbouwers zelf en een enquête bij de bedrijven die mogelijk in relatie staan tot de land- en tuinbouwsector.

De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn de volgende:

- er zijn momenteel nog 10.500 land- en tuinbouwbedrijven in onze provincie. Zij tellen circa 21.000 arbeidsplaatsen en creëren een toegevoegde waarde van 670 miljoen euro;
- daarnaast staan circa 4.700 West-Vlaamse bedrijven in relatie tot de land- en tuinbouw, als toeleverancier (metaalsector, bouw, financiële en zakelijke diensten, veterinaire diensten, vervoer, ...) of afnemer (voeding, handel, ...). In deze bedrijven zijn naar schatting ongeveer 24.000 arbeidsplaatsen gerelateerd aan de land- en tuinbouw. Zij creëren ongeveer 1,9 miljard euro toegevoegde waarde gerelateerd aan de land- en tuinbouw;
- circa 9% van de totale tewerkstelling en toegevoegde waarde in de West-Vlaamse economie staat in een directe of indirecte relatie met de land- en tuinbouw.