Publicatie - Beleidsdocument

SALV Advies, 18-02-2022: Behoud van visbestanden

Oorspronkelijke titel: Behoud van visbestanden
Bron: salv.be
01-03-2022
Publicatiejaar: 2022 Editie: 18-02-2022 Aantal pagina's: 4
Het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het BVR tot vaststelling van aanvullende nationale maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden en voor controle op de visserijactiviteiten voert wijzigingen door die betrekking hebben op het verbod op fijndradige kieuw- en warrelnetten, het labelen van viskisten en de toegang tot de driemijlszone voor vervangende vissersvaartuigen met een hoger brutotonnage. De SALV onderschrijft het besluit, maar vr
Bron: https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-behoud-visbestanden - 01-03-2022
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen
Is raadpleegbaar bij