Publicatie
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
BOVENal ONDERnemen: rede van Carl Decaluwé gouverneur van West-Vlaanderen provincieraad van 25 oktober 2014

BOVENal ONDERnemen: rede van Carl Decaluwé gouverneur van West-Vlaanderen provincieraad van 25 oktober 2014

Jaar uitgave 2014
Labels
Aantal pagina's 90
Taal Nederlands
Op 23 oktober 2014 sprak gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé de rede ‘BOVENal ONDERnemen’ uit voor de provincieraad. ‘BOVENal ONDERnemen’ legt de nadruk op het ondernemerschap als motor van onze economie. De rede gaat over economische prioriteiten voor West-Vlaanderen. Tevens is het een uitnodiging om droo…

Op 23 oktober 2014 sprak gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé de rede ‘BOVENal ONDERnemen’ uit voor de provincieraad.

‘BOVENal ONDERnemen’ legt de nadruk op het ondernemerschap als motor van onze economie. De rede gaat over economische prioriteiten voor West-Vlaanderen. Tevens is het een uitnodiging om droomwerven te durven realiseren, waarbij iedereen aan dezelfde kar trekt.

Ondernemen in West-Vlaanderen
Kenmerkend voor West-Vlaanderen is de sterke kracht van het ondernemerschap met noeste arbeid, flexibele oplossingsgerichtheid en inventiviteit om de concurrentie de loef af te steken.  Dat is op zich dan weer een sterke drive naar economisch beter en meer.

Deze vaststelling vormt een basisinsteek  voor de lopende studie, in opdracht van de Provincie en de POM West-Vlaanderen over de economische toekomst van onze provincie anno 2030. De studie loopt tot de zomer 2015. Nog dit najaar start een ruime consultatieronde bij diverse stakeholders. Deze inspraakmomenten valideren de output van de economische SWOT-analyse, in relatie tot de mondiale trends en macro-economische veranderingen, naar effectiviteit en haalbaarheid.

Ambities voor West-Vlaanderen
Naast het belang van ondernemerschap zoomt gouverneur Decaluwé ook in op de nood aan meer (open) innovatie en samenwerking, de opportuniteiten voor verdere internationalisering met export naar de groeilanden, kenniseconomie en de verdere ontwikkeling van de dienstensectoren. De strategische sterktes van West-Vlaanderen -  de ondernemerszin, onze kustlijn en de speerpuntindustrieën – staan tegenover de impact van de vergrijzing, de lokale werkloosheid en het kleiner aandeel hoger opgeleiden in onze provincie. Bovenop zijn er de uitdagingen van de klimaatwijziging, de energieshift en de economische zwaartepuntverschuiving.

Er zijn noodzakelijke economische ambities voor West-Vlaanderen, waarvan sommigen reeds in wording zijn en er zijn droomwerven:
 

  •     Energieatol voor de kust en kustbescherming
  •     Inhaalbeweging universitaire opleidingen + samenwerking over alle universiteiten heen
  •     High level opleidingen voor ondernemers
  •     Disruptieve technologie testing van bestaande bedrijven
  •     Uitbreiding en ontsluiting haven van Zeebrugge
  •     Cargoluchthaven op zee


'BOVENal ONDERnemen’ gaat ook over economische hoofdzaken voor onze provincie en de durf dromen waar te maken.

De West-Vlaamse bedrijven vinden dan wel vlot de weg naar steun uit de KMO-portefeuille voor technologieverkenning van het Vlaams Agentschap Ondernemen (25,6 % aandeel van het Vlaamse Gewest), maar hinken behoorlijk achterop wat betreft de gebruikname van steunmaatregelen uit het Vlaams Innovatie Samenwerkingsprogramma van het Vlaams Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). In 2013 was dit de steun uit het VIS-programma voor West-Vlaanderen 391.520 euro; een aandeel van amper 2,1 % van het Vlaams Gewest. Als steunverlening voor innovatie de ondernemingen kan aanzetten tot meer samenwerking zitten we op het goede spoor naar open innovatie.