Publicatie - Beleidsdocumenten
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Advies Adviescommissie Economische Migratie. Dynamische knelpuntberoepenlijst.

Advies Adviescommissie Economische Migratie. Dynamische knelpuntberoepenlijst.

Oorspronkelijke titel Dynamische knelpuntberoepenlijst. Advies Adviescommissie Economische Migratie
Is editie van SERV Advies
Jaar uitgave 2021
Labels
Aantal pagina's 18
Bron: vlaanderen.be
02/03/2021
De Adviescommissie Economische Migratie adviseert elke twee jaar over een lijst met beroepen voor middengeschoolden voor dewelke er een vermoeden van tekort geldt, wat betekent dat de werkgever zonder individueel arbeidsmarktonderzoek een derdelander kan aanwerven. Dit advies bevat de beroepen die de Vlaamse sociale partners aan het ontwerp van VD…

De Adviescommissie Economische Migratie adviseert elke twee jaar over een lijst met beroepen voor middengeschoolden voor dewelke er een vermoeden van tekort geldt, wat betekent dat de werkgever zonder individueel arbeidsmarktonderzoek een derdelander kan aanwerven. Dit advies bevat de beroepen die de Vlaamse sociale partners aan het ontwerp van VDAB wensen toe te voegen.

Bron: https://www.vlaanderen.be/publicaties/dynamische-knelpuntberoepenlijst-advies-adviescommissie-economische-migratie
Datum bronvermelding: 02/03/2021