Bron: vlaanderen.be
02-03-2021
Publicatie - Beleidsdocumenten

Advies Adviescommissie Economische Migratie. Dynamische knelpuntberoepenlijst.

Oorspronkelijke titel: Dynamische knelpuntberoepenlijst. Advies Adviescommissie Economische Migratie
Bron: vlaanderen.be
02-03-2021
Publicatiejaar: 2021 Aantal pagina's: 18

De Adviescommissie Economische Migratie adviseert elke twee jaar over een lijst met beroepen voor middengeschoolden voor dewelke er een vermoeden van tekort geldt, wat betekent dat de werkgever zonder individueel arbeidsmarktonderzoek een derdelander kan aanwerven. Dit advies bevat de beroepen die de Vlaamse sociale partners aan het ontwerp van VDAB wensen toe te voegen.

Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen
Is raadpleegbaar bij
Is editie van
Kennisdomeinen
Werk en arbeidsmarkt
Vlaams beleid
Trefwoorden