Projectinfo / Project
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Drone Innovations

Drone Innovations

Labels
Bron: POM West-Vlaanderen
02/12/2020
Het Drone Innovations-project stimuleert onderzoeks- en testactiviteiten vanuit het samenwerkingsverband Drone Port West-Vlaanderen. Dit gebeurt door investeringen op drie locaties (Koksijde, Oostende en Zeebrugge) en activiteiten ter bevordering van cocreatie en innovatie. Hierbij wordt enerzijds ingezet op de  opstart van een provincie brede wer…

Het Drone Innovations-project stimuleert onderzoeks- en testactiviteiten vanuit het samenwerkingsverband Drone Port West-Vlaanderen. Dit gebeurt door investeringen op drie locaties (Koksijde, Oostende en Zeebrugge) en activiteiten ter bevordering van cocreatie en innovatie.

Hierbij wordt enerzijds ingezet op de  opstart van een provincie brede werking die de verschillende locaties verenigt en versterkt. Denk hierbij aan communicatie en gemeenschappelijk databeheer. Anderzijds  worden concrete investeringen gemaakt. Dit gaat zowel over materiaal als infrastructuur. Dit resulteert in een aantal doelstellingen. Ten eerste worden  de drone  initiatieven waar mogelijk verenigd onder de overkoepelende samenwerking “Drone Port West-Vlaanderen”. Ten tweede wordt er de komende jaren ingezet op de organisatie van een aantal gerichte cocreatie-activiteiten om het netwerk ook de nodige immateriële ondersteuning te geven. Zowel digitaal als fysiek. Ten derde vult het project zowel infrastructurele als materiële noden in.

Bron: https://fabriekenvoordetoekomst.be/drones
Datum bronvermelding: 10/06/2021