KennisWest

VLIF (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds) oi
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Organisatie - Overheidsdienst

VLIF (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds) oi

Labels

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt de Vlaamse land- en tuinbouw. Dit gebeurt door duurzame investeringen te stimuleren om de structuur van de land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren. En ook hun rendabiliteit te verzekeren en de kostprijs te verminderen.