KennisWest

V-ICT-OR (Vlaamse ICT Organisatie) vzw | Lokeren
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Organisatie - Beroepsfederatie of ledenorganisatie - Vzw, vereniging of vrijwilligersorganisatie

V-ICT-OR (Vlaamse ICT Organisatie) vzw | Lokeren

Labels
Bron: v-ict-or.be
V-ICT-OR wil de deskundigheid in het vakgebied ICT ontwikkelen en bevorderen, om zo de professionalisering van ICT-beroepsmensen en -verantwoordelijken op elk niveau in de lokale overheid te ondersteunen. Zij wil dienstverlening en belangenbehartiging in ruime zin organiseren voor allen die professioneel bij het ICT-beleid op het…

V-ICT-OR wil de deskundigheid in het vakgebied ICT ontwikkelen en bevorderen, om zo de professionalisering van ICT-beroepsmensen en -verantwoordelijken op elk niveau in de lokale overheid te ondersteunen.

Zij wil dienstverlening en belangenbehartiging in ruime zin organiseren voor allen die professioneel bij het ICT-beleid op het lokale overheidsniveau betrokken zijn. Centraal staat het vergroten van het maatschappelijk belang van ICT, de inzet om meer efficiëntie en effectiviteit te bereiken.

Zij wil een netwerk en forum vormen voor ontmoeting en uitwisseling tussen allen die op het terrein van ICT op het lokale overheidsniveau actief zijn.

Zij wil in de eerste plaats een platform bieden om ICT-verantwoordelijken op het lokale overheidsniveau bij elkaar te brengen. Op die wijze wil ze de drempel voor onderlinge samenwerking en synergie gevoelig verlagen. Niettemin wenst de vereniging ook op te treden als motor om de samenwerking tussen de verschillende andere overheidsniveaus te ondersteunen. Vanuit een klantgerichte opstelling is het immers essentieel dat de verschillende overheidsniveaus en dus ook hun ICT-verantwoordelijken de handen in elkaar slaan en gezamenlijk initiatieven inzake ICT-ontwikkelingen van de overheid nemen of toch minstens intensief meewerken aan ICT-ontwikkelingen die van een ander bestuursniveau uitgaan.

En ten slotte wil de vereniging ook functioneren als extern klankbord, het strategisch belang van ICT voor het lokale overheidsniveau aankaarten bij beleidsverantwoordelijken, collega's uit de eigen organisatie en op het publieke forum, en werken aan een mentaliteitsverandering en cultuur van open en behoorlijk bestuur door de juiste en voldoende ICT-investeringen in mensen en middelen.

Bron: v-ict-or.be