Laatste update
30-09-2022
Bron: in4care.be
07-10-2019
Organisatie - Beroepsfederatie of ledenorganisatie

In4care vzw | Leuven

Bron: in4care.be
07-10-2019

Vergrijzing, vermaatschappelijking van de zorg, schaarste aan zorgkundigen en verpleegkundigen, een tsunami aan regelgeving én een mondiger publiek met een sterk gewijzigd verwachtingspatroon. Gelijktijdig worden zorgorganisaties overstelpt door een toevloed aan technologische en andere innovaties. Deze innovaties beloven allemaal dat ze een grote impact zullen hebben op hoe u de zorg zal organiseren.

Zorg- en welzijnsorganisaties staan voor de uitdaging om al deze innovaties op te volgen, laat …

Bron: https://www.in4care.be/ - 14-09-2022

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

In4Care
Ondernemingsnummer 0890146333
Maatschappelijke naam In4Care
Adres Interleuvenlaan 10 , 3001 Leuven
Rechtsvorm Vereniging zonder winstoogmerk
Kennisdomeinen
Gezondheidszorg en non-profit
Technologie, IT en Communicatie  
Werk en arbeidsmarkt
Mens en samenleving
Trefwoorden
Digital healthcare
Beroepsorganisaties

Info