KennisWest

Plastiq vzw | campus Kortrijk
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Organisatie - Onderwijs, opleidings- of informatiecentrum

Plastiq vzw | campus Kortrijk

Labels

PlastIQ organiseert opleidingen en trajecten met als doel competenties van de toekomstige en huidige werknemers in de kunststofsector te verstevigen en de instroom van geschoolde medewerkers in de kunststofindustrie te verzekeren.