Laatste update
22-09-2022
Organisatie - Overheid

Vlaamse Minaraad (Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen) sar | Brussel

De Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, kortweg de Minaraad, is een adviesorgaan van de Vlaamse Regering. De Raad heeft een algemene bevoegdheid inzake studie, aanbeveling en advies voor alles wat verband houdt met milieu en natuur.

Zoals duidelijk bepaald in het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, hebben milieu en milieubeleid een ruime betekenis. Hierdoor houdt de Raad zich ook bezig met thema's als duurzame ontwikkeling, ruimtelijke ordening, energie, m…

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen
Ondernemingsnummer 0812019662
Maatschappelijke naam Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen
Adres Havenlaan 88 - 15, 1000 Brussel
Rechtsvorm Overheden van het Vlaams Gewest en Vlaams Gemeenschap
Kennisdomeinen
Milieu en natuur
Ruimtelijke ontwikkelingen
Vlaams beleid
Trefwoorden
Adviesorganen overheid
Vlaamse overheidsorganisaties
Gefinancierd door
Gelinkte personen
Jan Verheecke
secretaris (algemene leiding)
Francis Noyen
adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)

Info