Laatste update
19-04-2021
Bron: houseoftalents.be
01-01-2018
Organisatie - Onderneming

House Of Talents bv | Kortrijk

Bron: houseoftalents.be
01-01-2018

House of Talents is een dienstengroep die zich specialiseert in knelpuntprofielen. Wij groeperen 13 verschillende Talents die zich elk specialiseren in een bepaald domein van de arbeidsmarkt. Dit zorgt ervoor dat wij meer dan 1.000 mensen tewerk stellen. Wij zorgen er enerzijds voor dat iedere kandidaat een job vindt die op zijn/haar lijf geschreven is. Anderzijds zorgen wij ervoor dat wij de geschikte kandidaat vinden voor onze klanten zodat hun vacatures ingevuld worden.

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Vanaf 2021 HOUSE OF TALENTS
Wijziging rechtsvorm
Ondernemingsnummer 0555937484
Maatschappelijke naam HOUSE OF TALENTS
Adres President Kennedypark(Kor) 8B , 8500 Kortrijk
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
HOUSE OF TALENTS
Ondernemingsnummer 0555937484
Maatschappelijke naam HOUSE OF TALENTS
Adres President Kennedypark(Kor) 8B , 8500 Kortrijk
Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Kennisdomeinen
Ondernemen en management
Werk en arbeidsmarkt
West-Vlaamse ondernemingen
Trefwoorden
Knelpuntberoepen
Geografische duidingen
Kortrijk

Info

Historische gebeurtenis
03/12/2010