Laatste update
03-04-2022
Bron: waterbouwkundiglaboratorium.be
27-01-2021
Organisatie - Overheid

WL (Waterbouwkundig Laboratorium)

Bron: waterbouwkundiglaboratorium.be
27-01-2021

Het Waterbouwkundig Laboratorium is  een expertisecentrum voor onderzoek en adviesverlening over waterbouwkundige, nautische, hydraulische, sedimentgerelateerde en hydrologische vraagstukken.

Als wetenschappelijke instelling en technisch ondersteunende afdeling maken we deel uit van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse overheid. Het Waterbouwkundig Laboratorium ondersteunt de  beleidsvoorbereiding en -uitvoering van de Vlaamse overheid door op een integrale, wetensc…

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Waterbouwkundig Laboratorium
Vestigingsnummer 2.143.701.780
Ondernemingsnummer 0316380841
Maatschappelijke naam Waterbouwkundig Laboratorium
Adres Havenlaan 88 - 50, 1000 Brussel
Rechtsvorm Overheden van het Vlaams Gewest en Vlaams Gemeenschap
Kennisdomeinen
Waterbeheer en Waterlopen
Milieu en natuur
Ruimtelijke ontwikkelingen
Vlaams beleid
Analyses en onderzoek
Trefwoorden
Vlaamse overheidsorganisaties
Onderzoekscentra
Gelinkte personen
Jiri Nossent
Hydroloog

Info