Organisatie - Overheidsdienst
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
AWV (Vlaamse agentschap wegen en verkeer)

AWV (Vlaamse agentschap wegen en verkeer)

Labels
Bron: wegenenverkeer.be
01/01/2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is een intern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid met als taak het beheer en onderhoud van het wegennet in het Vlaams Gewest. In België zijn de drie gewesten hier voor bevoegd.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Agentschap_Wegen_en_Verkeer