KennisWest

AWV (Agentschap wegen en verkeer)
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Organisatie - Kennisorganisatie, Overheid

AWV (Agentschap wegen en verkeer)

Labels

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is een intern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid met als taak het beheer en onderhoud van het wegennet in het Vlaams Gewest. In België zijn de drie gewesten hier immers voor bevoegd.