KennisWest

AGUR (Agence d'Urbanisme et de Développement de la Région Flandre Dunkerque)
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Organisatie - Overheidsdienst

AGUR (Agence d'Urbanisme et de Développement de la Région Flandre Dunkerque)

Labels

AGUR is betrokken bij de streekontwikkeling in de regio Vlaanderen-Duinkerken.
AGUR bereidt studies en analyses voor, stelt stedenbouwkundige documenten op, observeert, ondersteunt projectmanagement, geeft aanbevelingen voor stedenbouw, architectuur of landschapsarchitectuur.