Organisatie - Beroepsfederatie of ledenorganisatie
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Fedagrim vzw | Evere

Fedagrim vzw | Evere

Labels
Bron: irbab-kbivb.be
01/01/2018
Fedagrim, de Belgische Federatie van de Toeleveranciers van machines, gebouwen en uitrustingen en aanverwante diensten voor de Landbouw en voor de Groenvoorzieningen vzw, is een vereniging die zowel de fabrikanten, nationale invoerders en regionale invoerders van tractoren, landbouwmachines, en tuin-, park-, en bosmateriaal als de stallenbouwers e…

Fedagrim, de Belgische Federatie van de Toeleveranciers van machines, gebouwen en uitrustingen en aanverwante diensten voor de Landbouw en voor de Groenvoorzieningen vzw, is een vereniging die zowel de fabrikanten, nationale invoerders en regionale invoerders van tractoren, landbouwmachines, en tuin-, park-, en bosmateriaal als de stallenbouwers en stalinrichters in België groepeert.

  • Concreet vertaalt zich dit in de uitvoering van volgende activiteiten:
  • Deelnemen op actieve wijze aan het overleg met de Vlaamse en Waalse overheid rond die materies die betrekking hebben op de activiteiten van haar leden;
  • Optreden als woordvoerder van de landbouw- en tuinuitrustingssector;
  • Verspreiden van doelgerichte informatie aan de laden op een snelle en efficiënte manier;
  • Bijeenroepen van werkgroepen waarin de leden in onderling overleg de standpunten uitwerken. Als lid bepaalt u mee welke dossiers verdedigd moeten worden;
  • Aanleveren van juridisch en sociaal advies. De federatie verstrekt eveneens gepersonaliseerd advies, waarbij de vertrouwelijkheid strikt gewaarborgd wordt;
  • Organiseren van de internationale landbouwbeurs Agribex, Demo Groen, Graslanddemo en PotatoEurope in België (2018 Duitsland, 2019 België, 2020 Frankrijk, 2021 Nederland)
  • Opvolgen van de marktevoluties in de sector, via verkoopsstatistieken, conjunctuurevoluties en marktappreciaties
Bron: https://www.fedagrim.be/nl/fedagrim/onze-werking
Datum bronvermelding: 01/01/2018