Laatste update
03-04-2022
Bron: belgianbrewers.be
09-06-2020
Organisatie - Beroepsfederatie of ledenorganisatie

Belgische Brouwers vzw | Brussel

Bron: belgianbrewers.be
09-06-2020

Met een verhaal dat teruggaat op het middeleeuwse gildewezen is de Federatie van Belgische Brouwers één van de oudste beroepsverenigingen ter wereld.

De vereniging heeft als doel: het informeren, ondersteunen en adviseren van de in België gevestigde brouwerijen in sectorgerelateerde dossiers voor het Belgisch bier en dit door tijdig de juiste informatie aan leden of betrokken overheidsinstanties te bezorgen, zodat er op een efficiënte manier kan worden geanticipeerd op problemen, gebeurtenissen …

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

BELGIAN BREWERS - BELGISCHE BROUWERS - BRASSEURS BELGES
Ondernemingsnummer 0552705208
Maatschappelijke naam BELGIAN BREWERS - BELGISCHE BROUWERS - BRASSEURS BELGES
Adres Grote Markt 10 , 1000 Brussel
Rechtsvorm Vereniging zonder winstoogmerk
Kennisdomeinen
Ondernemen en management
Werk en arbeidsmarkt
Trefwoorden
Beroepsorganisaties
Geografische duidingen
België (Land)

Info

In magazijn KennisWest

Doos 270 Belgische Brouwers: jaarrapporten/2011-2013