KennisWest

European Committee of the Regions
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Organisatie - Overheidsdienst

European Committee of the Regions

Labels
Bron: europa.eu

Het Europees Comité van de Regio's is een politiek orgaan van de Europese Unie waarin vertegenwoordigers van het lokale en regionale bestuur zetelen. Het CvdR biedt decentrale overheden (regio's, districten, provincies, gemeenten en steden) de mogelijkheid om de instellingen van de EU rechtstreeks van advies te dienen.