Laatste update
22-09-2022
Bron: mi-is.be
20-07-2021
Organisatie - Overheid

POD MI (POD Maatschappelijke integratie)

Bron: mi-is.be
20-07-2021

De POD MI is een programmatorische federale overheidsdienst die instaat voor het waarborgen van een menswaardig bestaan voor iedereen die in armoede leeft. Sinds meer dan 10 jaar verdedigen ze het recht op maatschappelijke integratie, door een menswaardig leven trachten te bieden aan de personen die tussen de mazen van het net van de sociale zekerheid vallen en die in bestaansonzekerheid leven.

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Programmatorische federale overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie
Ondernemingsnummer 0864484487
Maatschappelijke naam Programmatorische federale overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie
Afgekorte naam POD MI
Adres Kruidtuinlaan 50 - 165, 1000 Brussel
Rechtsvorm Programmatorische federale overheidsdienst
POD Maatschappelijke integratie-Dienst Grootstedenbeleid
Maatschappelijke naam POD Maatschappelijke integratie-Dienst Grootstedenbeleid
Kennisdomeinen
Mens en samenleving
Trefwoorden
Belgische overheidsorganisaties
Sociale integratie
Armoedebeleid

Info

Opgericht
01/01/2003