Organisatie - Overheidsdienst
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
SARO (Strategische Adviesraad Ruimtelijke ordening Onroerend erfgoed) sar

SARO (Strategische Adviesraad Ruimtelijke ordening Onroerend erfgoed) sar

Labels
is het adviesorgaan van de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement voor het ruimtelijk beleid en het beleid inzake onroerend erfgoed kan over elke aangelegenheid die het ruimtelijk- en onroerenderfgoedbeleid betreft, aanbevelingen formuleren, onderzoek verrichten en advies uitbrengen, op eigen initiatief of op verzoek van de Vlaamse Regering of …
  • is het adviesorgaan van de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement voor het ruimtelijk beleid en het beleid inzake onroerend erfgoed
  • kan over elke aangelegenheid die het ruimtelijk- en onroerenderfgoedbeleid betreft, aanbevelingen formuleren, onderzoek verrichten en advies uitbrengen, op eigen initiatief of op verzoek van de Vlaamse Regering of van het Vlaams Parlement
  • bestaat uit vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en onafhankelijke deskundigen