Organisatie - Overheidsdienst
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
SARO (Strategische Adviesraad Ruimtelijke ordening Onroerend erfgoed) sar

SARO (Strategische Adviesraad Ruimtelijke ordening Onroerend erfgoed) sar

Labels
Bron: sarovlaanderen.be
01/01/2018
is het adviesorgaan van de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement voor het ruimtelijk beleid en het beleid inzake onroerend erfgoed kan over elke aangelegenheid die het ruimtelijk- en onroerenderfgoedbeleid betreft, aanbevelingen formuleren, onderzoek verrichten en advies uitbrengen, op eigen initiatief of op verzoek van de Vlaamse Regering of …
  • is het adviesorgaan van de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement voor het ruimtelijk beleid en het beleid inzake onroerend erfgoed
  • kan over elke aangelegenheid die het ruimtelijk- en onroerenderfgoedbeleid betreft, aanbevelingen formuleren, onderzoek verrichten en advies uitbrengen, op eigen initiatief of op verzoek van de Vlaamse Regering of van het Vlaams Parlement
  • bestaat uit vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en onafhankelijke deskundigen
Bron: https://www.vlaanderen.be/organisaties/administratieve-diensten-van-de-vlaamse-overheid/beleidsdomein-omgeving/strategische-adviesraad-ruimtelijke-ordening-en-onroerend-erfgoed
Datum bronvermelding: 01/01/2018