Laatste update
03-04-2022
Bron: sarovlaanderen.be
01-01-2018
Organisatie - Overheid

SARO (Strategische Adviesraad Ruimtelijke ordening Onroerend erfgoed) sar

Bron: sarovlaanderen.be
01-01-2018
  • is het adviesorgaan van de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement voor het ruimtelijk beleid en het beleid inzake onroerend erfgoed
  • kan over elke aangelegenheid die het ruimtelijk- en onroerenderfgoedbeleid betreft, aanbevelingen formuleren, onderzoek verrichten en advies uitbrengen, op eigen initiatief of op verzoek van de Vlaamse Regering of van het Vlaams Parlement
  • bestaat uit vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en onafhankelijke deskundigen

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Strategische Adviesraad Ruimtelijke ordening Onroerend erfgoed
Hoedanig Vestiging
Vestigingsnummer 2228764446
Ondernemingsnummer 0896717587
Maatschappelijke naam Strategische Adviesraad Ruimtelijke ordening Onroerend erfgoed
Afgekorte naam SARO
Adres Havenlaan 88 , 1000 Brussel
Kennisdomeinen
Ruimtelijke ontwikkelingen
Vlaams beleid
Trefwoorden
Adviesorganen overheid
Vlaamse overheidsorganisaties
Gefinancierd door

Info