Laatste update
13-09-2022
Bron: steunpuntwvg.be
01-01-2018
Organisatie - Overheid

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Bron: steunpuntwvg.be
01-01-2018

Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (SWVG) is een samenwerkingsverband van KU Leuven, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Antwerpen. Het verenigt de wetenschappelijke expertise van hoogleraren en onderzoekers in diverse disciplines.

Het Steunpunt WVG:

  • voert wetenschappelijk onderzoek uit om de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin te ondersteunen bij het voeren van een slagvaardig, innovatief, effectief, inclusief en integraal beleid inzake welzijn…
Bron: https://steunpuntwvg.be/ - 01-01-2018

Identificatie

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Maatschappelijke naam Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Kennisdomeinen
Vlaams beleid
Analyses en onderzoek
Trefwoorden
Beleidsanalyses
Onderzoekscentra
Vlaamse overheidsorganisaties

Info