Laatste update
03-04-2022
Bron: vmsw.be
23-06-2021
Organisatie - Overheid

VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) eva

Bron: vmsw.be
23-06-2021

De VMSW stimuleert, adviseert en ondersteunt lokale woonactoren. Ze richt zich tot sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s), sociale verhuurkantoren (SVK’s), gemeenten en OCMW’s. 

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN
Ondernemingsnummer 0236506487
Maatschappelijke naam VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN
Afgekorte naam VMSW
Adres Havenlaan 88 - 94, 1000 Brussel
Rechtsvorm Naamloze vennootschap (Publiek recht)
Kennisdomeinen
Vlaams beleid
Mens en samenleving
Wonen
Trefwoorden
Vlaamse overheidsorganisaties
Agentschap van
Heeft overgenomen

Info

In magazijn KennisWest

Doos 629 Vlaamse huisvestingsmaatschappij: jaarverslagen/ 1991-1993