Laatste update
14-09-2022
Bron: frdo-cfdd.be
14-09-2020
Organisatie - Overheid

FRDO (Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling)

Bron: frdo-cfdd.be
14-09-2020

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) geeft adviezen aan de Belgische federale overheid over het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de uitvoering van internationale verbintenissen van België, zoals Agenda 21, het Klimaatverdrag en het Verdrag inzake biologische diversiteit. Die verbintenissen zijn het resultaat van de Conferentie van de Verenigde Naties over Milieu en Ontwikkeling die in juni 1992 in Rio de Janeiro plaatsvond (bekend …

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Vanaf 1997 Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling
Naamwijziging
Hoedanig Vestiging
Vestigingsnummer 2177979503
Ondernemingsnummer 0367303762
Maatschappelijke naam Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling
Afgekorte naam FRDO
Anderstalige naam CFDD (Conseil féderal du développement durabel)
Adres Kruidtuinlaan 50 - 70, 1000 Brussel
Nationale Raad voor Duurzame Ontwikkeling
Naamwijziging
Maatschappelijke naam Nationale Raad voor Duurzame Ontwikkeling
Afgekorte naam NRDO
Kennisdomeinen
Economische ontwikkelingen
Duurzame ontwikkelingen
Analyses en onderzoek
Trefwoorden
Beleidsanalyses
Adviesorganen overheid
Belgische overheidsorganisaties

Info

Opgericht
01/01/1993