Organisatie - Overheidsdienst
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
FRDO (Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling)

FRDO (Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling)

Labels
Bron: frdo-cfdd.be
14/09/2020
De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) geeft adviezen aan de Belgische federale overheid over het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de uitvoering van internationale verbintenissen van België, zoals Agenda 21, het Klimaatverdrag en het Verdrag inzake biologische diversiteit. Die verbinte…

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) geeft adviezen aan de Belgische federale overheid over het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de uitvoering van internationale verbintenissen van België, zoals Agenda 21, het Klimaatverdrag en het Verdrag inzake biologische diversiteit. Die verbintenissen zijn het resultaat van de Conferentie van de Verenigde Naties over Milieu en Ontwikkeling die in juni 1992 in Rio de Janeiro plaatsvond (bekend als UNCED, United Nations Conference on Environment and Development).

Bron: https://www.frdo-cfdd.be/nl/de-raad
Datum bronvermelding: 01/01/2018