Laatste update
03-04-2022
Bron: mobiliteitsraad.be
27-07-2020
Organisatie - Overheid

MORA (Mobiliteitsraad van Vlaanderen)

Bron: mobiliteitsraad.be
27-07-2020

De MORA is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW).

De MORA adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over de krachtlijnen van het mobiliteitsbeleid en de openbare werken in Vlaanderen en brengt advies uit over voorontwerpen en voorstellen van decreet, ontwerpen van besluit en ontwerpen van samenwerkingsakkoord die de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest wil sluiten met de Staat of met andere gemeenschappen en gewesten,  het te voere…

Identificatie

Mobiliteitsraad van Vlaanderen
Maatschappelijke naam Mobiliteitsraad van Vlaanderen
Afgekorte naam MORA
Adres Wetstraat 34-36 , Brussel
Kennisdomeinen
Vlaams beleid
Mobiliteit
Trefwoorden
Adviesorganen overheid
Vlaamse overheidsorganisaties
Heeft als afdeling
Gefinancierd door

Info