Organisatie - Overheidsdienst
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
SBV (Steunpunt bestuurlijke vernieuwing Vlaanderen)

SBV (Steunpunt bestuurlijke vernieuwing Vlaanderen)

Labels
Bron: steunpuntbestuurlijkevernieuwing.be
08/12/2020
De visie van het Steunpunt is dat de modernisering van de samenleving impliceert dat er simultaan aandacht gaat naar de marktsector, de politieke wereld, de civiele samenleving en de overheidsorganisaties over alle bestuurslagen heen. Vanuit dit multi-actor en multi-level of governance-gegeven wordt de vraag naar een aangepast, wendbaar en duurzaa…

De visie van het Steunpunt is dat de modernisering van de samenleving impliceert dat er simultaan aandacht gaat naar de marktsector, de politieke wereld, de civiele samenleving en de overheidsorganisaties over alle bestuurslagen heen. Vanuit dit multi-actor en multi-level of governance-gegeven wordt de vraag naar een aangepast, wendbaar en duurzaam bestuur in zijn meest brede vorm aangegeven. De samenwerking tussen de overheid, burgers, non-profit organisaties, bedrijfswereld en kennisinstellingen kan een antwoord bieden op de grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan.

Bron: https://www.steunpuntbestuurlijkevernieuwing.be/over-sbv
Datum bronvermelding: 08/12/2020