KennisWest

DMOW (Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken)
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Organisatie - Overheidsdienst

DMOW (Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken)

Labels
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken ondersteunt de minister bij de beleidsvoering inzake mobiliteit en verkeersveiligheid en inzake investeringen, beheer en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur in Vlaanderen. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken: Ondersteunt het beleid van de minister inhoudelijk bij de bele…

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken ondersteunt de minister bij de beleidsvoering inzake mobiliteit en verkeersveiligheid en inzake investeringen, beheer en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur in Vlaanderen.

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken:

  • Ondersteunt het beleid van de minister inhoudelijk bij de beleidsvoering, zowel voor mobiliteit en verkeersveiligheid als voor investering, beheer en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur. Daartoe behoren onder meer:
   • de opmaak van adviesnota’s, beleidsvoorstellen en regelgeving
   • de verspreiding van informatie
   • beleidsverkenning, trendwatching, contextanalyse
   • follow-up van Europees en internationaal beleid en regelgeving
   • follow-up en evaluatie van de beleidseffecten
   • informatie en communicatie in het beleidsdomein.
  • Vervult de rol van beleidscoördinator in het beleidsdomein voor de begroting, de beantwoording van parlementaire vragen en kabinetsnota’s, en de voorbereiding van beleidsnota’s en beleidsbrieven van de minister.
 • Voert administratief en technisch ondersteunende taken uit:
  • personeelszaken, facilitair management, ICT, boekhouding, begroting en juridische aangelegenheden
  • expertise en adviezen inzake beton- en staalconstructies, grondproeven, dynamische verkeersmanagement,  hydrologisch onderzoek, enzovoort
  • het beheer en de exploitatie van de maritieme toegangswegen tot de Vlaamse zeehavens, opdrachten die niet bij intern of extern verzelfstandigde agentschappen zijn ondergebracht.