Laatste update
03-04-2022
Bron: fietsberaad.be
06-12-2020
Organisatie - Overheid

Fietsberaad Vlaanderen

Bron: fietsberaad.be
06-12-2020

Fietsberaad Vlaanderen is een kenniscentrum voor fietsbeleid en in brede zin voor elk beleid dat het fietsen stimuleert. De doelstelling van het Vlaamse fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid. Fietsberaad Vlaanderen wil overheden ondersteunen om de dynamiek in hun fietsbeleid te versnellen. Uitgangspunt is de kennisbehoefte van medewerkers en mandatarissen die actief zijn op lokaal niveau.

Identificatie

Fietsberaad Vlaanderen
Maatschappelijke naam Fietsberaad Vlaanderen
Adres Bischoffsheimlaan 1-8 , 1000 Brussel
Kennisdomeinen
Mobiliteit
Vlaams beleid
Trefwoorden
Adviesorganen overheid
Fietsverkeer
Vlaamse overheidsorganisaties
Gefinancierd door

Info

Opgericht
01/01/2014