Organisatie - Onderneming
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
BITLAR (Beheersmaatschappij van het Internationaal Transportcentrum LAR) cv | Menen

BITLAR (Beheersmaatschappij van het Internationaal Transportcentrum LAR) cv | Menen

Labels
Bron: bitlar.be
09/06/2020
Voor het beheer van het transportcentrum LAR werd op 20 april 1984 een coöperative vennootschap BITLAR (Beheersmaatschappij Internationaal Transportcentrum LAR) opgericht met als belangrijkste doelstelling : "het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot het overkoepelend bestuur van het totale centrum met inbegrip van de vertegenwoordig…

Voor het beheer van het transportcentrum LAR werd op 20 april 1984 een coöperative vennootschap BITLAR (Beheersmaatschappij Internationaal Transportcentrum LAR) opgericht met als belangrijkste doelstelling :

"het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot het overkoepelend bestuur van het totale centrum met inbegrip van de vertegenwoordiging en de ontwikkeling ervan en van de globale promotie ervoor."

Historiek:

In plaats van een containerterminal te bouwen in de binnenstad van Kortrijk groeide, op het einde van de jaren '60, onder impuls van oud-minister A.De Clerck, stichter-voorzitter van de Intercommunale Leiedal en van de burgemeester van Kortrijk I.J.Lambrecht, het idee om een containerterminal te bouwen nabij de plaats waar de spoorweg Kortrijk-Rijsel de in uitvoering zijnde autoweg E3 dwarste. De NMBS zette zich achter deze zienswijze: het project, een vaste internationale containerterminal, zou een onderdeel worden van een "transportzone".

In samenwerking met de grensgemeenten Lauwe, Aalbeke en Rekkem (de eerste letters van deze drie gemeenten vormen de feitelijke naam van het Internationaal Transportcentrum LAR) werd door de Intercommunale Leiedal een bijzonder plan van aanleg "Industriezone LAR" opgemaakt. Dit plan werd op 19.11.1971 bij Koninklijk Besluit goedgekeurd.

Bron: http://www.bitlar.be/index.php
Datum bronvermelding: 09/06/2020