Laatste update
22-09-2022
Bron: vlaanderen.be
01-01-2018
Organisatie - Overheid

Vlaams Departement Landbouw en Visserij

Bron: vlaanderen.be
01-01-2018

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vorme…

Identificatie

Departement Landbouw en Visserij
Maatschappelijke naam Departement Landbouw en Visserij
Kennisdomeinen
Waterbeheer en Waterlopen
Landbouw
Vlaams beleid
Trefwoorden
Vlaamse overheidsorganisaties
Visserijbeleid
Voedselbeleid

Info

Historische gebeurtenis
01/01/2015