Laatste update
03-04-2022
Bron: apzi.be
01-01-2018
Organisatie - Onderneming

APZI vzw | Brugge (Zeebrugge)

Bron: apzi.be
01-01-2018

APZI (Association Port of Zeebrugge Interests) is de vereniging van de privésector in de haven van Zeebrugge. APZI vervult in de havengemeenschap een dubbele opdracht: de belangenbehartiging van de Zeebrugse privésector en de algemene havenpromotie.

Zowat 160 Zeebrugse havenbedrijven zijn aangesloten bij APZI: goederenbehandelaars (stevedores), rederijen en scheepsagenturen, expediteurs, transportbedrijven (weg, spoor en binnenvaart) en bedrijven die havengebonden activiteiten uitoefenen (handel…

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Groepering voor de Zeehavenbelangen Brugge-Zeebrugge - Association Port of Zeebrugge Interests
Ondernemingsnummer 0413143883
Maatschappelijke naam Groepering voor de Zeehavenbelangen Brugge-Zeebrugge - Association Port of Zeebrugge Interests
Afgekorte naam APZI
Adres Doverlaan 7 - 1°V, 8380 Brugge
Rechtsvorm Vereniging zonder winstoogmerk
Kennisdomeinen
Ruimtelijke ontwikkelingen
Noordzee economie
Ondernemen en management
West-Vlaamse ondernemingen
Geografische duidingen
Zeebrugge / Brugge (Plaats)

Info

Opgericht
01/01/1973