Laatste update
03-04-2022
Bron: vlerick.com
15-07-2020
Organisatie - Onderwijs, opleidings- of informatiecentrum

VBS (Vlerick Business School) | Gent

Bron: vlerick.com
15-07-2020

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Vlerick Business School
Ondernemingsnummer 0424244049
Maatschappelijke naam Vlerick Business School
Afgekorte naam I.V.M. De Vlerick School
Adres Reep 1 , 9000 Gent
Rechtsvorm Stichting van openbaar nut
Vlerick Leuven Gent Management School
Maatschappelijke naam Vlerick Leuven Gent Management School
Kennisdomeinen
Vlaams beleid
Analyses en onderzoek
Hoger onderwijs
Onderwijs
Trefwoorden
Onderzoekscentra
Vlaamse overheidsorganisaties
Geografische duidingen
Gent (Stad)
Partner
IGMO (Impulscentrum Groeimanagement voor Middelgrote Ondernemingen)
BAN (Business Angels Network) Vlaanderen vzw | Leuven

Info

Historische gebeurtenis
29/05/2020
Opgericht
01/01/1999