KennisWest

CRB (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven)
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Organisatie - Beroepsfederatie of ledenorganisatie

CRB (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven)

Labels
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven werd opgericht door de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven. Deze wet had tot doel de samenleving democratischer te maken door de werknemers daadwerkelijk te laten participeren op alle niveaus van het economische en sociale leven. In de context van de maatschappelijke onrust i…

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven werd opgericht door de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven. Deze wet had tot doel de samenleving democratischer te maken door de werknemers daadwerkelijk te laten participeren op alle niveaus van het economische en sociale leven. In de context van de maatschappelijke onrust in die tijd werd in een aantal landen van het Europese vasteland een gelijkaardige hervorming doorgevoerd. In die zin geeft de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven het specifieke Belgische sociaal-economische democratiemodel het karakter van een instelling, zoals ook de ondernemingsraden, de paritaire comités en de in 1952 opgerichte Nationale Arbeidsraad doen.

Bron: fgov.be