Organisatie - Beroepsfederatie of ledenorganisatie
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) vzw | Brussel

VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) vzw | Brussel

Labels
Bron: vbo.be
07/05/2021
Het VBO is een werkgeversorganisatie van België en lobbyt voor een gezonde economie. Als enige interprofessionele werkgeversorganisatie vertegenwoordigen we meer dan 50.000 ondernemingen uit de drie gewesten van ons land. Goed voor ruim 75% van de tewerkstelling in de privésector. Samen met de belangrijkste sectorfederaties – onze leden – verdedig…

Het VBO is een werkgeversorganisatie van België en lobbyt voor een gezonde economie.

Als enige interprofessionele werkgeversorganisatie vertegenwoordigen we meer dan 50.000 ondernemingen uit de drie gewesten van ons land. Goed voor ruim 75% van de tewerkstelling in de privésector.

Samen met de belangrijkste sectorfederaties – onze leden – verdedigen ze de belangen van al die bedrijven in zowat 150 federale, Europese en internationale organen. Met als primaire doelstelling: unaniem streven naar een gezond ondernemings- en investeringsklimaat, gestoeld op waarden als sociale markteconomie, duurzame ontwikkeling, bedrijfsethiek, behoorlijk ondernemingsbestuur, overleg en zelfregulering.

Als stem van de Belgische bedrijven zet het VBO zich in voor een optimaal ondernemingsklimaat en behartigt het de belangen van meer dan 50.000 ondernemingen (groot en klein) op federaal, Europees en internationaal niveau. Hoe groter het draagvlak van onze boodschap, hoe meer slagkracht we bundelen.

Bron: http://www.vbo-feb.be/wie-zijn-we/
Datum bronvermelding: 01/01/2018