Organisatie - Overheidsdienst
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening)

RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening)

Labels
Bron: rva.be
16/06/2021
De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) is een federale instelling van sociale zekerheid. De bekendste opdracht van de RVA is de toepassing van de werkloosheidsreglementering en de toekenning van uitkeringen. De betaling van werkloosheidsvergoedingen gebeurt door de uitbetalingsinstellingen (vakbonden of de hulpkas voor werkloosheidsuitkering…

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) is een federale instelling van sociale zekerheid. De bekendste opdracht van de RVA is de toepassing van de werkloosheidsreglementering en de toekenning van uitkeringen. De betaling van werkloosheidsvergoedingen gebeurt door de uitbetalingsinstellingen (vakbonden of de hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen HVW).

  • Een groot aantal uitkeringsgerechtigden is tijdelijk werkloos, in stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) of in loopbaanonderbreking (openbare sector) / tijdskrediet (privésector).
  • Daarnaast werkt de RVA mee aan de activering van werklozen via verschillende tewerkstellingsmaatregelen zoals het systeem van de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA's), startbanen en dienstencheques.
  • De RVA ziet toe op de naleving van de sociale wetgeving en stelt misbruiken vast. Zij controleert werklozen en sanctioneert niet-werkwilligen.
  • Op de website vindt u ook informatie over de reglementering van de jeugdvakantie (vakantie voor schoolverlaters) en crisismaatregelen.
  • De plaatselijke RVA-kantoren behandelen de dossiers van werklozen en werkzoekenden.
Bron: https://www.vlaanderen.be/organisaties/fgwp-organisation/ovo027171/rijksdienst-voor-arbeidsvoorziening
Datum bronvermelding: 14/05/2020