Laatste update
12-08-2022
Bron: vlor.be
01-01-2018
Organisatie - Overheid

VLOR (Vlaamse onderwijsraad)

Bron: vlor.be
01-01-2018

De Vlor is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.

Vertegenwoordigers uit het hele onderwijslandschap en van de sociaal-economische en sociaal-culturele organisaties overleggen in de Vlor over het onderwijs- en vormingsbeleid. Op basis daarvan geeft de Vlor adviezen aan de Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs en Vorming en aan het Vlaams Parlement.

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Vlaamse Onderwijsraad - Conseil flamand de l'Enseignement
Ondernemingsnummer 0249776285
Maatschappelijke naam Vlaamse Onderwijsraad - Conseil flamand de l'Enseignement
Afgekorte naam VLOR
Adres Kunstlaan 6 - 6, 1210 Sint-Joost-ten-Node
Rechtsvorm Overheden van het Vlaams Gewest en Vlaams Gemeenschap
Kennisdomeinen
Vlaams beleid
Onderwijs
Trefwoorden
Adviesorganen overheid
Vlaamse overheidsorganisaties
Gefinancierd door

Info