Organisatie - Overheidsdienst
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
VLOR (Vlaamse onderwijsraad)

VLOR (Vlaamse onderwijsraad)

Labels
Bron: vlor.be
01/01/2018
De Vlor is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Vertegenwoordigers uit het hele onderwijslandschap en van de sociaal-economische en sociaal-culturele organisaties overleggen in de Vlor over het onderwijs- en vormingsbeleid. Op basis daarvan geeft de Vlor adviezen aan de Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs en …

De Vlor is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.

Vertegenwoordigers uit het hele onderwijslandschap en van de sociaal-economische en sociaal-culturele organisaties overleggen in de Vlor over het onderwijs- en vormingsbeleid. Op basis daarvan geeft de Vlor adviezen aan de Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs en Vorming en aan het Vlaams Parlement.

Bron: https://www.vlor.be/over-de-vlor
Datum bronvermelding: 01/01/2018