Organisatie - Vzw, vereniging of vrijwilligersorganisatie
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Amelior vzw | Kortrijk

Amelior vzw | Kortrijk

Labels
Bron: amelior.be
01/01/2018
De dienstverlening van Amelior vzw situeert zich in de domeinen Kwaliteit, Veiligheid/Welzijn op het werk, Milieu & Energie, People management en Management. Ons aanbod binnen deze domeinen berust op vier pijlers: Advies en Begeleiding. Hooggekwalificeerde specialisten: zo kun je de consultants van Amelior omschrijven. Elk van hen biedt u imm…

De dienstverlening van Amelior vzw situeert zich in de domeinen Kwaliteit, Veiligheid/Welzijn op het werk, Milieu & Energie, People management en Management. Ons aanbod binnen deze domeinen berust op vier pijlers:

  • Advies en Begeleiding. Hooggekwalificeerde specialisten: zo kun je de consultants van Amelior omschrijven. Elk van hen biedt u immers specifieke vakkennis en competenties, aangevuld met de eigen specifieke sectorale kennis. U krijgt dus advies en begeleiding van die consultant die het beste vertrouwd is met zowel uw bedrijfsspecifieke situatie als het concrete project dat u wenst te realiseren.
  • Vorming, Training & Opleiding. Jaarlijks 6.000 deelnemers in een 300-tal verschillende vormingsprogramma’s, dat zijn cijfers die spreken. De programma’s zijn zowel horizontaal over tal van kennisdomeinen als verticaal over de verschillende functieniveaus verspreid, met praktijkgerichtheid als gemeenschappelijk kenmerk.
  • In-Company Training. Niet alle opleidingsbehoeften kunnen via open opleidingen worden ingevuld. Daarvoor verschillen bedrijven en organisaties te sterk van elkaar en variëren ook de behoeften van de te trainen doelgroep. Interne trainingen vergen dus maatwerk, en dat is precies wat In-Company Training u biedt.
  • Documentatie. Doorheen de jaren werd daarnaast een unieke vakbibliotheek opgebouwd, met een schat aan gespecialiseerde boeken en tijdschriften die kunnen geraadpleegd of ontleend worden. 
Bron: https://www.amelior.be/nl/over-ons/onze-diensten/
Datum bronvermelding: 01/01/2018