Laatste update
03-04-2022
Bron: amelior.be
01-01-2018
Organisatie - Vzw, vereniging of vrijwilligersorganisatie

Amelior vzw | Kortrijk

Bron: amelior.be
01-01-2018

De dienstverlening van Amelior vzw situeert zich in de domeinen Kwaliteit, Veiligheid/Welzijn op het werk, Milieu & Energie, People management en Management. Ons aanbod binnen deze domeinen berust op vier pijlers:

  • Advies en Begeleiding. Hooggekwalificeerde specialisten: zo kun je de consultants van Amelior omschrijven. Elk van hen biedt u immers specifieke vakkennis en competenties, aangevuld met de eigen specifieke sectorale kennis. U krijgt dus advies en begeleiding van die consultant die…

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Centrum voor Kwaliteitszorg West-Vlaanderen
Ondernemingsnummer 0424494467
Maatschappelijke naam Centrum voor Kwaliteitszorg West-Vlaanderen
Afgekorte naam C.K.Z.-W.-Vl
Commerciële naam Amelior
Adres Beneluxpark(Kor) 1 , 8500 Kortrijk
Rechtsvorm Vereniging zonder winstoogmerk
Kennisdomeinen
Werk en arbeidsmarkt
Informatie en kennisdelen
Onderwijs
Mens en samenleving
Trefwoorden
West-Vlaamse opleidingscentra
West-Vlaamse informatiecentra
Geografische duidingen

Info

Historische gebeurtenis
29/12/2006
Opgericht
01/01/1982
Historische gebeurtenis
01/01/1971