KennisWest

VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten)
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Organisatie - Kennisorganisatie, Overheid

VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten)

Labels

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw is de ledenorganisatie van

  • alle Vlaamse gemeenten (308)
  • alle OCMW’s (308),
  • bijna alle politiezones (110)
  • afvalintercommunales - Interafval (26)
  • intercommunales voor streekontwikkeling (11)
  • andere intercommunale verbanden (22)
  • autonome gemeentebedrijven of AGB's (53)