Laatste update
03-04-2022
Bron: researchgate.net
09-06-2020
Organisatie - Overheid

Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden

Bron: researchgate.net
09-06-2020
Gestopt

De BDOP, opgericht in 1952, was een instelling die tot doel had de arbeidsproductiviteit in België te bevorderen. De BDOP was actief op het vlak van informatie, onderzoek, vorming en bedrijfshulp en -advies.

De opvolger van de BDOP, het IVA, had krachtens het KB van 11 oktober 1978 als opdracht: "het onderzoek, de proefneming, de voorlichting inzake humanisering van de arbeidsvoorwaarden, de herwaardering van de arbeid, de hervorming van de onderneming en het verband tussen de opleiding, het ond

Identificatie

Vanaf 1991 Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden
Naamwijziging
Maatschappelijke naam Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden
Afgekorte naam NOVA
Vanaf 1978 Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden
Naamwijziging
Maatschappelijke naam Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden
Afgekorte naam IVA
Belgische Dienst Opvoering Productiviteit
Maatschappelijke naam Belgische Dienst Opvoering Productiviteit
Afgekorte naam BDOP
Kennisdomeinen
Werk en arbeidsmarkt
Trefwoorden
Belgische overheidsorganisaties
Arbeidsorganisatie
Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsomstandigheden
Productiviteitsbevordering
Overgenomen door

Info

Gestopt
02/08/2002
Historische gebeurtenis
20/07/1991
Historische gebeurtenis
11/10/1978
Opgericht
26/01/1951

In magazijn KennisWest

Doos 271 Belgische Dienst Opvoering Productiviteit (BDOP): jaarverslagen/ 1957-1970
Doos 2592 BDOP: maandelijkse documentatie/ 1958-1960
Doos 2593 BDOP: maandelijkse documentatie/ 1961-1962