Organisatie - Overheidsdienst
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden

Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden

Labels
Bron: researchgate.net
09/06/2020
De BDOP, opgericht in 1952, was een instelling die tot doel had de arbeidsproductiviteit in België te bevorderen. De BDOP was actief op het vlak van informatie, onderzoek, vorming en bedrijfshulp en -advies. De opvolger van de BDOP, het IVA, had krachtens het KB van 11 oktober 1978 als opdracht: "het onderzoek, de proefneming, de voorlichting inza…

De BDOP, opgericht in 1952, was een instelling die tot doel had de arbeidsproductiviteit in België te bevorderen. De BDOP was actief op het vlak van informatie, onderzoek, vorming en bedrijfshulp en -advies.

De opvolger van de BDOP, het IVA, had krachtens het KB van 11 oktober 1978 als opdracht: "het onderzoek, de proefneming, de voorlichting inzake humanisering van de arbeidsvoorwaarden, de herwaardering van de arbeid, de hervorming van de onderneming en het verband tussen de opleiding, het onderwijs en de tewerkstelling".

Het Nationaal Onderzoeksinstuut voor Arbeidsomstandigheden tenslotte, had als opdracht het onderzoek en de experimenten op het gebied van de arbeidsomstandigheden, de arbeidsorganisatie en de preventie in de ondernemingen en verenigingen. De instelling was concreet belast met:

  • beleidsvoorbereidend onderzoek (voorafgaande verkenning, coördinatie, stimulering en begeleiding van onderzoek dat beantwoordde aan onderzoeksnoden en nieuwe probleemgebieden. Het onderzoek zelf werd hoofdzakelijk toevertrouwd aan derden.
  • de ontwikkeling van modelprojecten in bedrijven en het opzetten van experimenten (gesteund op het onderzoek)
Bron: https://search.arch.be/ead/BE:A0510_006046_005964_DUT
Datum bronvermelding: 09/06/2020