KennisWest

NBB (Nationale Bank van België) nv | Brussel
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Organisatie - Overheidsdienst

NBB (Nationale Bank van België) nv | Brussel

Bron: nbb.be
De Nationale Bank van België (NBB) is de centrale bank van België en is gevestigd in Brussel. Zij wordt bestuurd door een gouverneur, een vice-gouverneur, een Directiecomité (vijf leden), een Regentenraad (acht leden) en een College van Censoren (tien leden). Sinds de invoering van de euro is de Nationale Bank van België, afgekort de NBB, een van …

De Nationale Bank van België (NBB) is de centrale bank van België en is gevestigd in Brussel. Zij wordt bestuurd door een gouverneur, een vice-gouverneur, een Directiecomité (vijf leden), een Regentenraad (acht leden) en een College van Censoren (tien leden).

Sinds de invoering van de euro is de Nationale Bank van België, afgekort de NBB, een van de deelnemers aan het Eurosysteem, waarvan de Europese Centrale Bank in Frankfurt het centrum is.