Organisatie - Wetenschappelijke instelling of onderzoekscentrum
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
VKC - Centexbel vzw | Kortrijk

VKC - Centexbel vzw | Kortrijk

Labels
Bron: centexbel.be
23/04/2020
Centexbel is een textiel en kunststoffen competentiecentrum. Ze plaatsen de bedrijven centraal en zorgen voor een nauwe verbondenheid en intense contacten met bedrijven uit de textiel-, kunststoffen- en verwante  industrieën in Europa en in het bijzonder in België. Ze bouwen industriële kennis op, die ertoe doet, in domeinen die betrekking hebben …

Centexbel is een textiel en kunststoffen competentiecentrum. Ze plaatsen de bedrijven centraal en zorgen voor een nauwe verbondenheid en intense contacten met bedrijven uit de textiel-, kunststoffen- en verwante  industrieën in Europa en in het bijzonder in België. Ze bouwen industriële kennis op, die ertoe doet, in domeinen die betrekking hebben op technologieën, processen, producten en hun toepassingsdomeinen die gebruikt of zouden gebruikt kunnen worden in de textiel- en kunststofverwerkende industrie. Ze maken gebruik van overheidsmiddelen en houden rekening met de verwachtingen van overheden en de richtingen die deze overheden aangeven. 

VKC is de "one-stop-shop" voor de volledige kunststofwaardeketen met een geïntegreerd aanbod op het vlak van materiaalkarakterisatie, probleemoplossing, onderzoek en ontwikkeling en nieuwe toepassingen voor kunststoffen, polymeren, composieten... 

Bron: https://www.centexbel.be
Datum bronvermelding: 01/01/2018