Laatste update
27-09-2022
Bron: google.com
26-10-2021
Organisatie - Wetenschappelijke instelling of onderzoekscentrum

COVIVAT (Corona Onderzoeksconsortium voor Inkomensverdeling en Sociale Effecten)

Bron: google.com
26-10-2021

Het COVIVAT consortium is een samenwerking tussen drie onderzoeksgroepen van de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Antwerpen. Het consortium heeft als doel de sociale gevolgen van de verspreiding van het coronavirus voor de inkomens van de Belgische gezinnen in kaart te brengen, en wetenschappelijke inzichten te genereren die het sociaal-economische beleid kunnen ondersteunen om de sociale gevolgen van de coronacrisis te beperken, en die het post-coronabeleid mee vorm kunnen geven

Identificatie

Corona Onderzoeksconsortium voor Inkomensverdeling en Sociale Effecten
Maatschappelijke naam Corona Onderzoeksconsortium voor Inkomensverdeling en Sociale Effecten
Afgekorte naam COVIVAT
Adres Prinsstraat 13 , 2000 Antwerpen
Kennisdomeinen
Analyses en onderzoek
Trefwoorden
Kennis in Vlaanderen
Onderzoekscentra
Inkomens(her)verdeling
Samenwerkingsverband tussen
Met steun van

Info