Organisatie - Overheidsdienst
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
VEKA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap)

VEKA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap)

Labels
Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) is een verzelfstandigd agentschap van het beleidsdomein Omgeving en geeft uitvoering aan een duurzaam energie- en klimaatbeleid.

Het VEKA heeft als missie het voorbereiden, stimuleren, coördineren, uitvoeren, opvolgen en evalueren van beleidsinitiatieven op het vlak van energie en broeikasgasemissies die bijdragen aan de omslag naar een klimaatneutrale en duurzame samenleving in Vlaanderen, waarbij de beleidsinstrumenten op een kostenefficiënte en kwaliteitsvolle manier worden ingezet en rekening wordt gehouden met de sociale en economische impact.

 

Bron: https://www.energiesparen.be/over_veka
Datum bronvermelding: 24/03/2021