Laatste update
03-04-2022
Bron: vlhora.be
15-06-2020
Organisatie - Overheid

VLHORA (Vlaamse Hogescholenraad) son | Brussel

Bron: vlhora.be
15-06-2020

VLHORA is de netwerkorganisatie die de belangen van de hogescholen uitdraagt vanuit een maatschappelijk breed gedragen beleidsvisie.

Missie
VLHORA – Vlaamse Hogescholenraad staat voor alle Vlaamse hogescholen die door professioneel hoger onderwijs, beoefening van de kunsten, praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en lerende communities van de praxis, toekomst maken: toekomst van studenten, werkveld en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen, samen naar topkwaliteit te str…

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Vlaamse Hogescholenraad
Ondernemingsnummer 0650536537
Maatschappelijke naam Vlaamse Hogescholenraad
Afgekorte naam VLHORA
Adres Ravensteingalerij 27/3 - 1° v, 1000 Brussel
Rechtsvorm Stichting van openbaar nut
Kennisdomeinen
Vlaams beleid
Hoger onderwijs
Onderwijs
Trefwoorden
Adviesorganen overheid
Vlaamse overheidsorganisaties
Geografische duidingen
Vlaams Gewest (Beleidsregio)

Info