KennisWest

Publieke raadpleging over de startnota en procesnota van het project GRUP K-R8
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Oproep

Publieke raadpleging over de startnota en procesnota van het project GRUP K-R8

Labels
Bron: k-r8.be
Tot en met 6 december 2019 organiseert het Departement Omgeving een publieke raadpleging over de startnota en de procesnota. Het doel van deze raadpleging is om iedereen op de hoogte te brengen en om reeds in een vroeg stadium van het proces inbreng te krijgen over de probleemstelling, de inhoudsafbakening en de scope van het voorgenomen plan en e…

Tot en met 6 december 2019 organiseert het Departement Omgeving een publieke raadpleging over de startnota en de procesnota. Het doel van deze raadpleging is om iedereen op de hoogte te brengen en om reeds in een vroeg stadium van het proces inbreng te krijgen over de probleemstelling, de inhoudsafbakening en de scope van het voorgenomen plan en een eerste aanduiding van relevante disciplines en aandachtspunten voor het later uit te voeren milieueffectenonderzoek. Vermits het uitvoeringsplan in een latere fase verder uitvoering zal krijgen, is het dus niet de bedoeling om het plan tijdens de publieke raadpleging in detail te becommentariëren. Het openbaar onderzoek later in deze procedure biedt daartoe de mogelijkheid. 

Bron: k-r8.be